0533 047 88 30
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi TODİL

08 Kasım 2019
858 kez görüntülendi
Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi TODİL

Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi-TODİL, yurtdışı alan yazında bir çok çalışmada özellikle özgül dil bozukluğunu ayırt etme ve tanı koyma sürecinde önemli bir araç olarak kullanılan TOLD-P:4’ün bir uyarlamasıdır (Hammill ve Newcomer, 2008).

Newcomer ve Hammill tarafından Amerika Birleşik Devletlerinde 4-9 yaşları arasındaki çocuklar için ilk olarak 1977 yılında geliştirilmiş, 2008 yılında dördüncü revizyonu yapılmış norma dayalı, geçerliği ve güvenirliği oldukça yüksek bir ölçme aracıdır.

Amaçları:

TODİL’in 4 amacı bulunmaktadır :

1.Dil becerisi akranlarına oranla önemli ölçüde geride ve sapma olan çocukları belirlemek,

2.Çocuğun dil becerilerinde kuvvetli ve zayıf olan yanlarını belirlemek,

3.Özel bir terapi programı sonucunda dildeki süreci belgelemek,

4.Araştırma çalışmalarında dili ölçmek (Hammill ve Newcomer, 2008).

Bu testler özellikle:

 • Dilbilimin ana bileşenlerinden olan alıcı dil, organizasyon becerileri ve ifade edici dil becerilerini ölçen,
 • Klinisyene, dilin güçlü ve zayıf alanlarının karşılaştırmalı indeksini sunan,
 • Sonuçlarının rahatlıkla kullanılabileceği kadar güvenilir,
 • Klinisyenin hangi becerileri ölçtüğünü bilmesini sağlayabilecek kadar geçerli,
 • Klinisyen ve çocuğun yorulmasına engel olacak kadar kısa nitelikte olmalıdırlar (Topbaş, 2013).

TOLD-P:4 Kaynak Testinin Özellikleri:

Dili anlama ve kullanma boyutunu temsil eden dilbilimsel sistem ile üç temel beceri ölçülmektedir.

 • Dinleme sistemi: Sözcük Ayırt etme, Resim Sözcük Dağarcığı ve Cümle Anlama alt testleri ile temsil edilmiştir.
 • Organize etme sistemi: Fonemik Analiz, İlişkili Sözcük Dağarcığı ve Cümle Tekrarlama altesleriyle temsil edilmiştir.
 • Konuşma sistemi: Artikülasyon, Sözcük Betimleme ve Morfolojik Tamamlama alt testleriyle temsil edilmektedir (Hammill ve Newcomer, 2008).

TOLD-P:4 Kaynak Testini Oluşturan Alt Testler:

 • Ölçek yaşları arasındaki çocukların dinleme, örgütleme, tekrarlama, hatırlama, konuşma işlevlerinde dilbilgisi, anlam bilgisi, anlatı, söylem becerilerini değerlendirmektedir.

6 ana alt test ve 3 bütünleyici ek alt testten oluşmaktadır:

 • 1: Resim-Sözcük Dağarcığı Adlandırma
 • 2: İlişkisel Sözcük Dağarcığı
 • 3: Sözcük Betimleme
 • 4: Sözdizimsel Anlama
 • 5: Cümle Tekrarı
 • 6: Morfolojik Tamamlama
 • 7: Sözcük Ayırt Etme
 • 8: Fonemik Analiz
 • 9: Artikülasyon Analiz

Testin Değerlendirmesi:

 • Alt Test 1: Resim-Sözcük Dağarcığı Alt Testi: 34 maddelik dilin anlam boyutunu ölçen bu alt test, çocuğun Türkçe’de kullanılan kelimeleri ne kadar anladığını ölçen, adlandırma görevi içermektedir.
 • Alt Test 2 : İlişkili Sözcük Dağarcığı Alt Testi: 34 maddelik bu alt test dilin anlam boyutunda uyaran olarak verilen iki sözcüğü anlama ve arasındaki ilişkiyi sözel olarak ifade etme becerisini ölçer. Bu alt test resim içermemektedir.
 • Alt Test 3: Sözcük Betimleme Alt Testi: 38 maddelik dilin anlam boyutunu ölçen bu alt testte, uygulamacı tarafından söylenilen sözcükleri betimleme becerisi ölçülmektedir. Resimli ipucu kullanılmamaktadır. En tanımlayıcı kısa yanıta 1 puan verilmektedir.
 • Alt Test 4: Cümle Anlama Alt Testi: 30 maddelik bu alt test dilin sözdizimsel boyutunu ve cümlenin anlamını kavrama becerisini ölçmektedir. Çocuğa bir cümle söylenir ve üç resim gösterilir. Çocuktan beklenen, söylenen cümleye en yakın anlamı ifade eden resmi üç seçenek arasından seçmesidir.
 • Alt Test 5: Cümle Tekrarlama Alt Test: 36 maddelik bu alt test dilin sözdizimsel boyutunu cümle tekrarı yoluyla ölçmektedir. Alt testteki başarı, çocuğun benzer sözcük sırası ve belirli bir ölçüye kadar benzer bir morfolojik yapıyı kullandığının göstergesidir.
 • Alt Test 6: Morfolojik Tamamlama Alt Testi: 38 maddelik bu alt test dilin dilbilgisi (morfoloji ve sözdizimi ilişkisi) boyutunu ölçmektedir. Bu alt test çocuğun morfolojik yapıları tanıma, anlama ve kullanma becerisini ölçer. Yöntem kapalı test yöntemidir. Uygulamacı, çocuğun morfolojik biçimleri kullanarak tamamlaması gereken, boşluk bırakılmış cümleleri okur ve çocuğun tamamlamasını bekler.

Bütünleyici Ek Testler:

 • Alt test 7: Sözcük Ayırtetme Alt Testi: 28 maddelik bu alt test, konuşma sesleri arasındaki farklılıkları ayırt etme becerisini ölçen fonolojik alt testtir. Çocuk kendisine uygulayıcı tarafından söylenen sözcük çiftlerinin aynı ya da farklı olduğunu ayırt etmelidir.
 • Alt test 8: Fonemik Analiz Alt Testi: 22 maddelik bu alt test, çocuğun sözcükleri daha küçük fonemik birimlere bölme becerisini ölçmektedir.
 • Alt test 9: Artikülasyon Alt Testi: 25 maddelik bu alt test, çocuğun Türkçedeki belirli konuşma seslerini üretebilme becerisini ölçer. Hedef sesi içeren, uyaran resimleri çocuğun adlandırması beklenir (Topbaş, 2013).

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?